ROK 2022

MARZEC

Tytuł projektu: „Wykorzystanie zrobotyzowanych systemów rehabilitacyjnych typu Lokomat Pro w procesie usprawniania pacjentów neurologicznych”. 

Z realizacji projektu skorzystało 50 osób. Każdy Uczestnik otrzymał 10 bezpłatnych godzin terapii robotycznej na urządzeniu Lokomat. 

Projekt sfinansowany ze środków Fundacji ORLEN 

 

 

SIERPIEŃ

Tytuł projektu: „Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które: mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach”.

Z realizacji projektu skorzystało 12 osób z województwa lubelskiego z 5 różnych powiatów. Każdy Uczestnik otrzymał 30 godzin wsparcia, w zależności od potrzeb: fizjoterapia, terapia logopedyczna i terapia psychologiczna. 

Projekt dofinansowany ze środków Województwa Lubelskiego za pośrednictwem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie