Nasz Zespół

Zarząd i Rada Fundacji
Założyciele Fundacji:

Agnieszka, Wojciech, Alicja Mazurek

 

ZARZĄD:
Prezes- Wojciech Mazurek

 

Agnieszka Mazurek

 

Bożena Małgorzata Czubińska

 
RADA:

ks. Emil Mazur

 

ks. Krzysztof Bożym
  

Magdalena Lipko