Nasz Zespół

Zarząd i Rada Fundacji

Założyciele Fundacji:
Agnieszka, Wojciech, Alicja Mazurek

ZARZĄD:

Prezes- Bożena Małgorzata Czubińska

RADA:

ks. Emil Mazur

ks. Krzysztof Bożym

Magdalena Dobrzyńska

Skip to content