1%

Serdecznie Cię prosimy o wsparcie podczas wypełniania rocznego zeznania podatkowego PIT.

Wystarczy wpisać numer KRS 812061 i nazwę naszej Fundacji „Fundacja Wstawaj Alicja”.

Jeśli chcesz, by Twoje wsparcie zostało przeznaczone na konkretny cel szczegółowy,

możesz go określić w przewidzianej do tego rubryce w zeznaniu podatkowym.

Cel szczegółowy: IMIĘ I NAZWISKO PODOPIECZNEGO.

Skip to content